Werk(t) gegarandeerd

Flexinvento resultaatgericht re?ntegreren

Flexinvento is geen klassiek re-integratiebedrijf maar is dé architect op het gebied van re-integratie.

Wij zorgen voor de noodzakelijke samenhang tussen de Wet Verbetering Poortwachter en de verplichtingen rond re-integratie en 2e spoor.

Het model van Flexinvento is zo opgezet dat u als werkgever de regie voert over het proces. Dit is ook logisch omdat de werkgever bij ziekte het loon 2 jaar moet doorbetalen.

Flexinvento richt zich op twee doelgroepen:

  1. Werknemers met een tijdelijke beperking die door middel van aangepast werken teruggeleid worden naar eigen of ander werk binnen het bedrijf.  2. Werknemers met een structurele beperking voor eigen werk en die niet herplaatst kunnen worden in de onderneming.